Vil du bli del av en ideell satsing? To fagkonsulenter søkes!


                                                      Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med tilbud innen utdanning, helse og omsorg. Diakonhjemmet Omsorg utgjør et av tre virksomhetsområder, der Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høyskole er de … Continue reading Vil du bli del av en ideell satsing? To fagkonsulenter søkes!

Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg


Av: Diakonhjemmet – Ved at Steg Norge nå blir en del av Diakonhjemmet Omsorg AS vil vi få et mer helhetlig tjenestetilbud. Vi har fra før barnehager, familievern, samtalesenter og omsorgstjenester. Nå får vi også barnevern, og det er vi veldig glade for, sier Helle Dorthea Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS. Det ideelle samvirkeforetaket … Continue reading Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg

Sammenslåing av Steg Norge og Diakonhjemmet Omsorg


Steg Norge og Diakonhjemmet Omsorg er inne i sluttfasen av sammenslåing og videre satsing på utviklingen av tiltak og tjenester innen barnevernsomsorgen i Norge. Steg Norge skal har sterkt fokus på faglighet, samskaping, innovative tjenester og sin ideelle status. Steg Norge er en ambisiøs barnevernsaktør, som ønsker å tilføre fagfeltet ny kunnskap og nye tjenester. Dette … Continue reading Sammenslåing av Steg Norge og Diakonhjemmet Omsorg

Presentasjon av vårt forsknings- og utviklingsprosjekt


I dag var jeg invitert til VID Vitenskapelige høgskole og en av forskningsgruppene deres for å fortelle om Steg Norge sitt forskningsprosjekt. Som en relativt ung ideell organisasjon har det vært viktig for oss å etablere utviklingen av Steg Norge på bakgrunn av kunnskap. Derfor valgte vi å inngå et samarbeid med VID om å … Continue reading Presentasjon av vårt forsknings- og utviklingsprosjekt

Barnevernskonferansen 2019


I dag deltok Steg Norge på Barnevernskonferansen i regi av Bufdir med vår kvalitets- og utviklingsleder Hanne Fosser og innovasjons- og fagleder Tommy Thompson Steg Norge var invitert til å presentere forsknings- og utviklingsprosjektet vårt som har fokus på hva det er som gjør at noen fosterhjemsopphold fungerer og er stabile for barn og unge. … Continue reading Barnevernskonferansen 2019