Jeg vil også høre til!


Alle trenger et sted å høre til, både fosterbarn og fosterhjem. Det er trygt å være fosterhjem innenfor fellesskapet av Diakonhjemmet. Mange barn i Norge trenger et trygt sted å vokse opp. De har ulike historier, men felles for alle er at de har opplevelser med seg – opplevelser ingen barn skulle erfare. Dette har satt spor, og nå … Continue reading Jeg vil også høre til!

Vil du bli del av en ideell satsing? To fagkonsulenter søkes!


                                                      Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med tilbud innen utdanning, helse og omsorg. Diakonhjemmet Omsorg utgjør et av tre virksomhetsområder, der Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høyskole er de … Continue reading Vil du bli del av en ideell satsing? To fagkonsulenter søkes!

Samskaping og fagutvikling


En fortelling om en gründerbedrift. Skrevet av Tommy Thompson. Etableringen i 2017. I 2017 gikk jeg og to tidligere kolleger sammen og skapte Steg Norge som en ny ideell non-profit organisasjon innenfor barnevernsfeltet i Norge. Steg Norge ble tuftet på verdiene om åpenhet, trygghet, samskaping og verdsettelse. Fire verdier vi forstod som supplerende i forhold … Continue reading Samskaping og fagutvikling

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt omsorgsfullt år!


Vi har gjennomført et meget spesielt år, som har vært særlig krevende for mange. Det har satt oss på prøve på så mange måter, og det har bidratt til at veldig mange har følt ekstra sterkt på ensomhet og redsel. Dette viser vår sårbarhet og vårt behov for felleskapet. Vi går mot en høytid som … Continue reading Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt omsorgsfullt år!

Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg


Av: Diakonhjemmet – Ved at Steg Norge nå blir en del av Diakonhjemmet Omsorg AS vil vi få et mer helhetlig tjenestetilbud. Vi har fra før barnehager, familievern, samtalesenter og omsorgstjenester. Nå får vi også barnevern, og det er vi veldig glade for, sier Helle Dorthea Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS. Det ideelle samvirkeforetaket … Continue reading Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg

Sammenslåing av Steg Norge og Diakonhjemmet Omsorg


Steg Norge og Diakonhjemmet Omsorg er inne i sluttfasen av sammenslåing og videre satsing på utviklingen av tiltak og tjenester innen barnevernsomsorgen i Norge. Steg Norge skal har sterkt fokus på faglighet, samskaping, innovative tjenester og sin ideelle status. Steg Norge er en ambisiøs barnevernsaktør, som ønsker å tilføre fagfeltet ny kunnskap og nye tjenester. Dette … Continue reading Sammenslåing av Steg Norge og Diakonhjemmet Omsorg

Presentasjon av vårt forsknings- og utviklingsprosjekt


I dag var jeg invitert til VID Vitenskapelige høgskole og en av forskningsgruppene deres for å fortelle om Steg Norge sitt forskningsprosjekt. Som en relativt ung ideell organisasjon har det vært viktig for oss å etablere utviklingen av Steg Norge på bakgrunn av kunnskap. Derfor valgte vi å inngå et samarbeid med VID om å … Continue reading Presentasjon av vårt forsknings- og utviklingsprosjekt