Barnevernskonferansen 2019


I dag deltok Steg Norge på Barnevernskonferansen i regi av Bufdir med vår kvalitets- og utviklingsleder Hanne Fosser og innovasjons- og fagleder Tommy Thompson Steg Norge var invitert til å presentere forsknings- og utviklingsprosjektet vårt som har fokus på hva det er som gjør at noen fosterhjemsopphold fungerer og er stabile for barn og unge. … Continue reading Barnevernskonferansen 2019

Grunnsteg, opplæringskurs for fosterforeldre


Flere barn og unge trenger fosterhjem Steg Norge har gjennomført to opplæringsdager med familier som nå er klare for rollen som fosterforeldre. Noen med tidligere erfaring som fosterhjem mens for andre blir dette en nye erfaring. Viktig kunnskap om blant annet traumesensitiv omsorg, følelsesregulering, COS-P trygghetssirkelen, ulike samarbeidsparter rundt fosterhjem og innhold i rollen til fosterhjem. Videre … Continue reading Grunnsteg, opplæringskurs for fosterforeldre

Barn og unge heles i gode relasjoner.


For barn og unge som er bor i fosterhjem er det avgjørende at de opplever stabilitet, slik at ikke relasjoner skades eller brytes unødvendig. Barn og unge som vokser opp i en annen familie trenger gode relasjoner hvor de opplever å passe inn, kjenner på tilhørighet og etter hvert kan utvikle følelsesmessige bånd som hjelper … Continue reading Barn og unge heles i gode relasjoner.

Tilknytning eller tilpasning


I forbindelse med at vi fra høsten starter opp vårt eget forsknings- og utviklingsprosjekt innen fosterhjemsomsorgen fikk jeg i dag anledning til å drøfte prosjektet vårt med psykologspesialist Bente Nilsen. Nilsen har lang erfaring i å følge opp og veilede fosterforeldre til barn og unge som er plassert i fosterhjem. Hun har også lang erfaring … Continue reading Tilknytning eller tilpasning

Steg Norge jobber for stabilitet og tilhørighet i fosterhjem


VID Vitenskapelige høgskole har i dag bekreftet at Steg Norge er tildelt plass på deres doktorgradsprogram innen sosialt arbeid. Det betyr at Steg Norge starter opp et forsknings- og utviklingsprosjekt, som delfinansieres av Norges Forskningsråd. Vårt mål er å utvikle fosterhjemsomsorgen i Norge slik flere barn skal oppleve trygghet og stabilitet i sine fosterhjem. Steg … Continue reading Steg Norge jobber for stabilitet og tilhørighet i fosterhjem