Barn og unge heles i gode relasjoner.

For barn og unge som er bor i fosterhjem er det avgjørende at de opplever stabilitet, slik at ikke relasjoner skades eller brytes unødvendig. Barn og unge som vokser opp i en annen familie trenger gode relasjoner hvor de opplever å passe inn, kjenner på tilhørighet og etter hvert kan utvikle følelsesmessige bånd som hjelper dem videre i livet.

Steg Norge har tatt dette på alvor, og starter nå opp et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt for å utvikle kunnskap og tiltak som er bedre tilpasset barn, ungdom og fosterforeldre sine behov. Dette vil vi gjøre gjennom å invitere tidligere fosterbarn og erfarne fosterforeldre til å dele sine erfaringer. Vi mener at deres erfaringer er av stor verdi, og at deres livsfortellinger er viktig for å utvikle bedre tilpassede tiltak i fremtiden.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle innsikt i hva som fremmer tilknytning, tilhørighet og tilpasning i fosterhjem. Dette vil vi utforske gjennom intervjuer og arbeid i forskningssirkler i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. Prosjektet er støttet gjennom midler fra Norges Forskningsråd.

Selv om det nærmer seg sommer og ferie vil vi gå i gang med å rekruttere tidligere barnevernsbarn og erfarne fosterforeldre til å utvikle ny kunnskap og nye tiltak sammen med oss.

Published by

Tommy Thompson

Arbeider for tida som innovasjons- og fagleder hos Steg Norge og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.