Du er unik!


Barn og unge som bor i våre Stegfamilier skal oppleve god nok omsorg gjennom tilstedeværelse, anerkjennelse og kjærlighet. Du skal oppleve nyskjerrige voksne som er interessert i ditt liv og din historie. Du skal oppleve at du blir tatt med på råd og blir tatt på alvor slik at du blir en del av løsningen. Du skal oppleve hjelp til å håndtere vanskelige følelser, og du skal oppleve fellesskap med glede og latter.

Ring oss

Du kan alltid ringe oss på telefon
62 52 52 52

E-post

post@stegnorge.no

Melding

Nyttige linker

Barneombudet.no

ung.no

Dine rettigheter som barn og ungdom

Rettigheter for deg som bor i fosterhjem