Barn og unges #Stegrettigheter


  1. Rett til å vokse opp og få et godt liv. De skal oppleve god omsorg, anerkjennelse, respekt og kjærlighet.
  2. Rett til hjelp til å finne egne verdier og ressurser som gir læring og utvikling.
  3. Rett til å være en del av løsningen. Få forståelig informasjon, bli gjort kjent med sine rettigheter og bli hørt.
  4. Rett til en forankring i livet, gode menneskemøter og helende relasjoner som gir mulighet til å utvikle seg.
  5. Rett til å utvikle sin egen identitet med livskraft og forståelse av mening i eget liv.
  6. Rett til et privatliv.
  7. Rett til et trygt liv uten fare for å bli skadet eller utsatt for overgrep.
  8. Rett til hjelp til å forstå egne følelser og finne gode måter å håndtere dem på