Besøk ved Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir.

Sist uke var jeg så heldig å få møte ansatte ved dette universitetet i Valencia. Turen hadde vært planlagt over tid, og bestod av omvisning, informasjon, møte med ledelse og ansatte.

I tillegg fikk jeg oppleve en fantastisk kveld med professor Angel Manuel Turbi Pinazo og hans kollega assistant professor César Mateau Hernández som gav en leksjon i lokal mat- og vintradisjon.

Målet med besøket var å drøfte og utveksle erfaringer omkring veiledning, behandling av livsvansker, feedbacksystemer for sosialt arbeid, menneskemøter og troen på hva som virker.

Visedekan Albero gav en hyggelig omvisning på Universitetet før vi avsluttet med å drøfte utdanningssystemer i våre respektive land, samfunnets rammevilkår, utenforskap og øvrige utfordringer vi står overfor når det gjelder å gi gode behandlings- og omsorgstilbud til barn, unge og voksne.

Takk til Angel, César og Adoracion for spennende faglige drøftinger og sosialt samvær. Jeg har fått nye venner, og Steg Norge har utvidet sitt nettverk med nye bekjentskaper.

Published by

Tommy Thompson

Arbeider for tida som innovasjons- og fagleder hos Steg Norge og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.