Det ideelle valget

Valget

Det er høst og med den kommer en kaldere vind, la oss håpe det ikke gjelder det kommende valgresultatet. Denne høsten er det kommunevalg, og den siste tiden har vært preget av mye valgdebatt. Det er snakk om verdidebatt på mange områder. Det fremmes tilsminket retorikk og begrepsbruk for å fremstå mest mulig korrekt og appellere til oss velgerne.

En del av debatten har dreid seg om bompenger, det blir ikke tema her. Selv om det kan være fristende å tenke at det har skjedd en bom, når vi ser hvor mye av norske skattebetaleres penger som forsvinner fra Norge og den norske velferd.

Steg Norge arbeider i en sektor hvor omsorg, etikk og moral er sentrale begreper og verdier. Vi skal gi barn og unge, som trenger oss, en ny start eller en ny ramme for å lykkes med sine liv og sin historie. Å gi omsorg og støtte barn og unge i sin oppvekst har tradisjonelt vært et offentlig ansvar, sammen med frivillige og ideelle krefter. De senere årene har det kommet politiske vinder, som har bidratt til at dette har blitt stor butikk for mange kommersielle krefter og investorer. Så kan en spørre seg i hvilke grad det er  etisk eller moralsk riktig at noen skal tjene seg rike på andre sin ulykke og krevende  livserfaringer.

Landsforeningen for barnevernsbarn sier det så godt «Voksne skal ikke tjene seg rike på våre historier, og våre hjem skal ikke være konkurranseutsatte.»LFB
Det har i økende grad blitt god butikk for noen store kommersielle aktører, gjennom anbudsordningen og gjennom at det har blitt åpnet opp for fri konkurranse på våre barns oppvekst.

Det er, som tidligere nevnt, valg i disse dager, og det som skjer rundt driften av omsorgsoppgaver og graden av utbytte og konsernbidrag, kan dere alle være med å bestemme. Det er ikke vanskelig å være enig med Landsforeningen for barnevernsbarn som ikke ønsker at deres historie skal berike andre mennesker. Det er heller ikke vanskelig å være enig med Oslo kommune, som nå ser seg lei av oppkjøpsfond og kommersielle aktører sin profitt på omsorg.  Det er både etiske og moralske betenkelig at det er mulig å ha slik profitt og avkastning i omsorgssektoren. Disse kronene er det behov for i Norge, som bidrag til å gjøre hverdagen til utsatte barn og unge best mulig. Det er valgmuligheter.

Så gjenstår det å ønske dere alle ett god valg!

Asgeir Frankmo
Daglig leder