Samskaping og fagutvikling


En fortelling om en gründerbedrift. Skrevet av Tommy Thompson. Etableringen i 2017. I 2017 gikk jeg og to tidligere kolleger sammen og skapte Steg Norge som en ny ideell non-profit organisasjon innenfor barnevernsfeltet i Norge. Steg Norge ble tuftet på verdiene om åpenhet, trygghet, samskaping og verdsettelse. Fire verdier vi forstod som supplerende i forhold … Continue reading Samskaping og fagutvikling

Barn og unge heles i gode relasjoner.


For barn og unge som er bor i fosterhjem er det avgjørende at de opplever stabilitet, slik at ikke relasjoner skades eller brytes unødvendig. Barn og unge som vokser opp i en annen familie trenger gode relasjoner hvor de opplever å passe inn, kjenner på tilhørighet og etter hvert kan utvikle følelsesmessige bånd som hjelper … Continue reading Barn og unge heles i gode relasjoner.

Tilknytning eller tilpasning


I forbindelse med at vi fra høsten starter opp vårt eget forsknings- og utviklingsprosjekt innen fosterhjemsomsorgen fikk jeg i dag anledning til å drøfte prosjektet vårt med psykologspesialist Bente Nilsen. Nilsen har lang erfaring i å følge opp og veilede fosterforeldre til barn og unge som er plassert i fosterhjem. Hun har også lang erfaring … Continue reading Tilknytning eller tilpasning