Fosterhjem i Steg Norge


Å være fosterhjem er en endring i familielivet. Det utfordrer, krever – men gir tilbake når barn viser sin tillitt og tilhørighet til flokken. Å være fosterhjem gir nye dimensjoner til livet. Å være fosterhjem innenfor rammene av Steg Norge gir samarbeid med erfarne fagpersoner, samarbeid om forskning og trygghet til å løse omsorgsoppgaven til det beste for barna.