Grunnsteg for fosterforeldre

Barn har behov for trygghet, og fosterbarn strever nettopp med tryggheten og tilliten til sine nærmeste. Strevet har mange uttrykk, og omsorgsoppgaven kan være krevende.

Å ivareta fosterbarn, kan bety å være foreldre på en litt annen måte. Å ivareta fosterbarn krever utvidet evne til å tilpasse seg barnets behov og innsikt i omsorgssviktens mange uttrykk. I Steg Norges grunnopplæring, Grunnsteg, vil fosterforeldre gjennom forelesninger og refleksjoner, erfare at fosterbarn trenger tilpasset omsorg. Tradisjonelle oppdragermetoder er ikke alltid det som gir ønskede resultater.

Den sårbare barnehjernen formes av gjentatte mønstre av samspillserfaringer med mennesker nære seg, enten de er gode eller vonde. Målet med grunnopplæringen for kommende fosterforeldre, er at kunnskap skal reflekteres i gode samspill mellom fosterforeldre og barn. Det er den gode relasjonen som heler og utvikler barn.

Grunnsteg setter også fokus på fosterforeldrenes egne følelser og reaksjoner i møte med barn med utfordrende smerteuttrykk og livshistorie.

Som barn har fosterbarn har egne rettigheter og rett til medbestemmelse i eget liv. Kurset bevisstgjør fosterforeldrene på hvordan de kan sørge for at barnet opplever det trygt å uttrykke egne meninger, ønsker og behov. Barnas opprinnelsesfamilie og nettverk skal også ivaretas. Barnets genuine egenart og identitet er utgangpunktet for omsorg tilpasset det enkelte barn.

Grunnsteg er bygd på en helhetlig kunnskapsforståelse bestående av teori, erfaring og forskning. Ulike typer brukerkunnskap er gitt en sentral rolle i den erfaringsbaserte kunnskapen. Våre Stegeksperter (ungdommer og pårørende med erfaring) deltar i utvikling og gjennomføring av Grunnsteg.

Grunnsteg er faseinndelt ved at nye fosterforeldre først deltar i en generell opplærings- og refleksjonsdel før plassering, Grunnsteg 1 og 2. Etter plassering deltar fosterforeldrene i spesifikk opplæring tilpasset barnets- og deres eget behov. Grunnsteg 3. Grunnsteg gjennomføres løpende etter behov