Ønsker dere som familie å være del av et fellesskap som gjennom gode relasjoner og verdier, arbeider sammen for læring og utvikling for egen familie og for barn?

 • Koordinering av plasseringen opp mot de ulike samarbeidspartene i saken
 • Veiledning hver 14. dag med fokus på mestring og løsninger
 • Godt skolesamarbeid er en vesentlig del av en god fosterhjemsplassering
 • Godt samarbeid om psykisk helse
 • Barns rett til å bli hørt i saker som gjelder dem

Steg Norge har samlet mange års erfaring i en ideell organisasjon som arbeider med barn og unge i familie- og beredskapshjem. Bli med Steg Norge å skape ny kunnskap innen barnevernsfeltet. Det økonomiske overskuddet som tilfaller Steg Norge ved at familiene arbeider som hjem, skal gå til forskning og faglig videreutvikling av fosterhjemsomsorgen generelt.

Faglig Grunnforståelse

 • Steg Norge bygger sitt faglige grunnlag på brukererfaringer, dagsaktuell teoretisk fagkunnskap og forskning. Det legges særlig vekt på å anerkjenne bruker-, familie- og nettverkserfaringer som gyldig og anerkjent kunnskap.
 • At all adferd er et språk, at utfordrende adferd er et uttrykk for barnets indre smerte – og at følelser ikke er farlig, men er et uttrykk for behov.
 • At barn og unge skal møtes med forståelse, tålmodighet og en grunnleggende nysgjerrighet på ”hvem er du – og hva trenger du”.

Våre Familier

 • Dere er trygge voksne som skaper god atmosfære i hjemmet.
 • Dere forstår utfordrende adferd som et uttrykk for barnets indre ubehag og ikke vond vilje.
 • Dere er raushe med barnets personlighet og verdier.
 • Dere er nysgjerrig på barnets fortellinger og forståelse av egen historie og av seg selv.
 • Dere lytter, oppmuntrer og trøster i vanskelige situasjoner
 • Dere anerkjenner barnets egne svar på hva som ville oppleves som god hjelp.

Våre Forpliktelser

 • Vi gir oppfølging hver 14 dag og ekstra ved behov.
 • Vi skaper fellesskap og samskaping med andre Stegfamilier.
 • Vi tilbyr arbeidsgodtgjøring etter avtale, pensjon og forsikring.
 • Vi har 24 timers vakttelefon.