Barnevernskonferansen 2019

I dag deltok Steg Norge på Barnevernskonferansen i regi av Bufdir med vår kvalitets- og utviklingsleder Hanne Fosser og innovasjons- og fagleder Tommy Thompson

Steg Norge var invitert til å presentere forsknings- og utviklingsprosjektet vårt som har fokus på hva det er som gjør at noen fosterhjemsopphold fungerer og er stabile for barn og unge.

En norsk studie har vist at 39% av barn i norske fosterhjem opplever utilsiktede flyttinger. Tallet er høyt. Erfaring og forskning viser at utilsiktede flyttinger kan ha store omkostninger for barn og unge når de opplever brudd i relasjoner.

Derfor ønsker vi å undersøke hvilke forhold som bidrar til stabilitet. Slik at en høyere andel barn og unge i fremtiden kan oppleve stabile omsorgsplasseringer.

For å finne svar på det vi lurer på vil vi undersøke hvilke erfaringer tidligere fosterbarn har med omsorgsopphold som har fungert. Det samme vil vi gjøre med fosterforeldre som har opplevd stabile plasseringer. Denne kunnskapen vil vi ta med oss inn i arbeid med forskningssirkler hvor våre familier får tilgang til kunnskap som de skal få lov til å prøve ut i praksis med sine fosterbarn. Disse erfaringene vil igjen bli brakt tilbake til forskningssirklene for systematisering, analyse og fortolkning.

Gjennom slike samskapende prosesser med både tidligere fosterbarn og fosterforeldre håper vi å kunne utvikle kunnskap som er nyttig for fagfeltet, politikere, beslutningstakere og sist, men ikke minst, fosterforeldre og barn og unge som vil være i behov av en ny familie å knytte seg til i fremtiden.

Published by

Tommy Thompson

Arbeider for tida som innovasjons- og fagleder hos Steg Norge og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.