Gården som omsorgsarena

Det finnes oppgaver for alle mestringsnivå, det finnes en oppgave for alle talenter. Noe av det viktigste i endringsarbeid, er å etablere tilhørighet og utviklingsfremmende relasjoner. På gården kan det jobbes skulder mot skulder, aktivitetene er relasjonsfremmende og nærheten i oppgavene blir ikke for tett og skremmende. Det er gode muligheter for å regulere avstand og nærhet i takt med hva som tåles.

Samspill

I samspill med dyrene, kan gode verdier som omsorg, empati og ansvar erfares og læres. Det å være sammen med dyr, kan aktivisere følelsesmessige positive reaksjoner. Dyr gir mye og krever lite tilbake, men kan samtidig være ærlige i sin umiddelbare respons. Du opplever at din innsats betyr noe for andre, for eksempel i dyrestellet. Barnet opplever å gjøre en forskjell. Gode samspill med dyr, kan re-lære den gode relasjonen. Barn som har gitt opp relasjon til mennesker, kan relatere seg til dyr. Spesielt hesten har gode egenskaper i omgang med barn og unge, og i omgang med hest blir hele mennesket involvert – kroppslig, følelsesmessig, intellektuelt og sosialt. Men om hesten er for skremmende med sin størrelse og framtoning, kan også mindre og enklere dyr som sauen være gode omsorgsarbeidere.

Mestring

Gårdens aktiviteter kan bidra til å hjelpe barn å lykkes med noe, kan hjelpe dem til å bygge opp en ny identitet og større grad av sammenheng, kontinuitet og mening i tilværelsen.

Published by

Tommy Thompson

Arbeider for tida som innovasjons- og fagleder hos Steg Norge og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.