Grunnsteg, opplæringskurs for fosterforeldre

Flere barn og unge trenger fosterhjem

Steg Norge har gjennomført to opplæringsdager med familier som nå er klare for rollen som fosterforeldre. Noen med tidligere erfaring som fosterhjem mens for andre blir dette en nye erfaring. Viktig kunnskap om blant annet traumesensitiv omsorg, følelsesregulering, COS-P trygghetssirkelen, ulike samarbeidsparter rundt fosterhjem og innhold i rollen til fosterhjem. Videre tematisert ulike sider ved det å få en eller flere nye barn i familien, og hvordan ivareta dette på en sensitiv, utviklende og god måte.

Takk til engasjerte, reflekterte og aktive deltakere. Og ikke minst takk til biologisk mor som deltok og delte sine erfaring fra å ha barn plassert i fosterhjem.

Til dere som leser dette og tenker dette kunne vært spennende å delta på, og for å få mere informasjon om fosterhjem eller andre måter og hjelpe barn og unge på, ta kontakt.

 

Hamar 10.09.19

Asgeir Frankmo
Daglig leder