Jeg vil også høre til!

Alle trenger et sted å høre til, både fosterbarn og fosterhjem. Det er trygt å være fosterhjem innenfor fellesskapet av Diakonhjemmet.

Mange barn i Norge trenger et trygt sted å vokse opp. De har ulike historier, men felles for alle er at de har opplevelser med seg – opplevelser ingen barn skulle erfare. Dette har satt spor, og nå trenger de noen som kan forstå, romme og være tålmodig med dem – og som kan by på raushet, trygghet og varme. 
Mange fosterforeldre forteller at det å hjelpe et barn til å bli trygg – er noe av det mest meningsfulle de har gjort.

Kan du tenke deg å være den som bidrar til at et barn får en ny fremtid?
I Diakonhjemmet Omsorg- Steg Norge, er vi også opptatt av å ta vare på dem som ivaretar barnet. Som fosterhjem i Steg Norge, vil du alltid kunne få snakke med en konsulent, uansett når på døgnet du ringer. Vi gir også regelmessig oppfølging og veiledning.Vi arrangerer fagsamlinger for fosterfamiliene og tilbyr forsikrings og pensjonsordning. Diakonhjemmet Omsorg – Steg Norge tilbyr en trygg base både for fosterbarn og fosterforeldre. Som fosterfamiliene hos Diakonhjemmet Omsorg – Steg Norge blir du del av en ideell organisasjon hvor menneskene står i sentrum.