Asgeir Frankmo


Daglig leder

Tlf. 958 78 811
asgeir.frankmo@stegnorge.no

Asgeir er utdannet barnevernpedagog i 2000, og har fra 1996 erfaring fra ulike stillinger innen barnevernet. Han har videreutdanning i personalutvikling og ledelse samt diverse kurs innen barnevern, psykisk helsevern og veiledning. Asgeir har også erfaring som avlaster.