Hanne Fosser


Kvalitets- og utviklingsleder

Tlf. 489 54 774
hanne.fosser@stegnorge.no

Hanne har mastergrad fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), samt videreutdanning i pedagogikk fra høyskolen i Østfold og barnevern i et minoritetsperspektiv. Hanne har også erfaring som avlaster og fostermor.