Tommy Thompson


Innovasjons- og fagleder

Tlf 400 66 264
tommy.thompson@stegnorge.no

Tommy er utdannet barnevernpedagog fra 1998. Han har grunnfag psykologi, videreutdanning i etnisitet og barnevern samt en mastergrad i Verdibasert Ledelse. Tommy har også erfaring som besøkshjem, ettervernstiltak og familiehjem.