Koronavirus

I disse dager er det nye viruset i ferd med å spre seg i Norge. Noe som opptar barn, unge og foresatte.

Ettersom Steg Norge arbeider med barn og unge er vi opptatt av at de skal få tilrettelagt informasjon slik at de skal føle seg mest mulig trygge. Vi anbefaler å la de unge få anledning til å fortelle fritt om sine tanker og følelser om det nye viruset. Videre anbefaler vi å anerkjenne og gi aksept for deres følelser, og eventuelt gi nyansert informasjon ved behov.

På generell basis anbefaler vi å følge Folkehelseinstituttets anbefalninger for å forebygge smitte. De samme rådene fungerer også godt for å forebygge smitte av helt ordinær forkjølelse og influensaer.

Vi anbefaler å se denne informasjonsvideoen om viruset.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider.

Published by

Tommy Thompson

Arbeider for tida som innovasjons- og fagleder hos Steg Norge og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.