Ser du meg nå?

Hvordan går det hjemme? Det er et spørsmål som er meget relevant for oss alle, og særlig nå. For kun tre uker siden var svaret i langt større grad en selvfølge, for majoriteten i Norge. Mens nå er dette spørsmålet noe vi alle kjenner på i større eller mindre grad. Nå kjenner flere på utfordringer knyttet til hjemmeskole, hjemmekontor, «hjemme-alle-sammen-alltid» og ikke minst en grad av frykt og redsel for hva denne tiden kan føre til på mange områder. Flere kjenner på krevende dager med tilrettelegging av alle livets gjøremål, under samme tak og med samspill satt på prøve. Disse erfaringene og opplevelsene er for mange barn og unge, ikke nye. De har vært der i uker, måneder og år allerede. De forsterkes nå, siden mange av fristedene i hverdagen er stengt, som følge av koronaepidemien. Disse barna og ungdommene, de som ikke har de livsnødvendige fristedene i hverdagen lengre, kjenner på en helt annen isolasjon, redsel og sårbarhet en de fleste av oss forstår.
Det er de som nå, mere enn noen gang, trenger å få et nytt hjem og en ny start. Et sted å kunne oppleve og blitt sett for den de er, bli anerkjent for det de gjør, oppleve forståelse for sin historie og ikke minst få erfaringer som gir dem tro på livet og kunnskap til å takle hverdagene.

Det er mange av dere som i disse dager kjenner på kreativitet, på gleden ved å være mer sammen enn vanlig og på å utnytte de muligheten dette gir til positivt samspill, se hverandre i nye roller og kjenne at dette er noe for meg, jeg kan tenke meg å være mere hjemme. Til dere som kan tenke at her er det plass til en til rundt middagsbordet. At det er rom for ei til i leken, eller ei til som kan oppleve trygghet, omsorg og kjærlighet sammen med en fosterfamilie. Det mange som ønsker å bli bedre kjent med dere!

Så er det også tid for å rette en stor og respektfull takk til alle dere som allerede stiller opp for barn og unge. Dere som er der for de som trenger dere. For de som har ekstra behov for ro, trygghet, positivt samspill og kjærlighet. Dere fortjener virkelig honnør for den raushet og innsats dere viser og investerer for flere enn kun deres nærmeste.

Vi oppfordrer dere til å bruke påsken til å tenke gjennom om akkurat din familie, eller noen dere kjenner, kan gi omsorg for barn og unge som særlig trenger det. Som kan være støtten i hverdagen og gi trygghet i en verden, og en hverdag, som for alt for mange ikke inneholder dette.

  • Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.
    Arnulf Øverland

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen se på muligheter videre.
post@stegnorge.no eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

Med ønske om en god påske for dere alle! 🐣

Asgeir Frankmo
Daglig leder