Mange barn og unge har i korte eller lengre perioder behov for ett nytt hjem

-Jeg tør ikke dele de vonde følelsene min. Hva om du ikke tåler dem?
Julie 7 år 

Har du tenkt at du kan være den som tåler at barn viser sine følelser?

Ta steget, kontakt oss så ser vi på vegen videre sammen!

Steg Norge tlf. 62 52 52 52
Mail: post@stegnorge.no