Med omsorg og kjærlighet til barn

Vi blir glad i, og knytter oss til barna som er her for en periode i livet sitt. – Det kan derfor være litt vondt og vanskelig å se dem reise videre.

 – Men da har de hvert fall fått kjenne på at vi har blitt glad i dem. Dette er utsagn fra en beredskapsmor. Oppholdet for barna i familien blir som påfyll av kjærlighet og omsorg,  lagret i kropp og sinn og stimulans til utvikling og vekst hos barna. Relasjoner som nærer og motiverer, relasjoner som blir en viktig del av veien.

Barna inviteres inn i fellesskapet i familien. – Vi tror egne barn bidrar til å skape god og lett stemning som gjør at barna som kommer akutt slapper raskere av og faller på plass. De erfarer viktig trening med sosialt samspill når de må vente på tur, dele og gi og ta i vårt felleskap. Dette er tanker fra en erfaren beredskapsfamilie.

Published by

Tommy Thompson

Arbeider for tida som innovasjons- og fagleder hos Steg Norge og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.