Om Steg Norge


Steg Norge bygger på et humanistisk menneskesyn hvor alle barn, unge og voksne verdsettes for sin ukrenkelige rett som borger i et inkluderende samfunn.