Etableringen av Steg Norge har sin opprinnelse i et ønske om å bringe inn en ny samfunnsaktør i velferdsforvaltningen.

Dette ønsket begrunnes i en motivasjon av stifterne om å tilføre fagfeltet ny kunnskap og nye tjenester. Steg Norge ønsker å bidra til å definere grensesnitt og innhold i hva ideelt barnevernsarbeid skal være, nå og fremtiden.

Stifterne har erfaring fra offentlig barnevern på statlig og kommunalt nivå, fra ideelle og kommersielle organisasjoner, både som tiltak, som fagpersoner og som ledere.