Steg Norge er et ideelt samvirkeforetak, en foretaksform med bakgrunn i Samvirkeloven, med et ikke-økonomisk profittmotiv, som er sammenfallende med prinsippene for ideelle drift.

Foretaket har ikke anledning til å dele ut utbytte til sine ansatte eller medlemmer/ stiftere. Som en ideell organisasjon, uten formål å gi utbytte til eiere, er organisasjonen tuftet på de ideologiske grunnprinsippene som gjelder for samvirkeforetak. Sosialt ansvar og omtanke for andre ligger til grunn for etableringen av Steg Norge.

Vår historie viser tilbake til et ønske om å ta ansvar for de svake og utsatte i samfunnet. Samtidig er åpenhet, ærlighet, solidaritet, demokrati, rettferdighet og likhet viktige verdier i vårt menneskesyn, gjennom ledelse og drift av foretaket.