Steg Norge skal tilføre det norske helse- og sosialfeltet innovative metoder, og være en pådriver i å utvikle velferdssystemet i Norge.