For oppdragsgivere


Akutt
Er du i behov av akuttiltak i fosterhjem?
Ring telefon 62 52 52 52

Steg Norge tilbyr nye og erfarne beredskaps- og familiehjem til kommunalt og statlig barnevern. I tillegg tilbyr vi hjemmebaserte tiltak, veiledning og konsulentoppdrag.

Steg Norge tilbyr forsterkede fosterhjem, beredskapshjem, familietiltak, kan bistå med  kunnskapsformidling til skoler, barnehager, ulike tiltak for oppfølging i hjemmet og ettervern. Andre tjenester og tiltak kan vi drøfte ved behov, så ta kontakt.