Presentasjon av vårt forsknings- og utviklingsprosjekt

I dag var jeg invitert til VID Vitenskapelige høgskole og en av forskningsgruppene deres for å fortelle om Steg Norge sitt forskningsprosjekt.

Som en relativt ung ideell organisasjon har det vært viktig for oss å etablere utviklingen av Steg Norge på bakgrunn av kunnskap. Derfor valgte vi å inngå et samarbeid med VID om å gjennomføre et betydningsfullt forsknings- og utviklingsprosjekt som skal komme våre barn og unge, fosterfamilier, politikere, samlet fagfelt og øvrige interesserte tilgode i framtida.

Forskningsprosjektet vårt vil ha fokus på stabilitet. Nærmere bestemt hva som ligger til grunn for at fosterhjemsplasseringer fungerer. Vi mener det er uhyre viktig å kartlegge noen av de mekanismene som faktisk gjør at barn og unge opplever gode omsorgsopphold hos andre når de ikke kan bo med sin egen familie.

Tilbakemeldinger fra dagens presentasjon for forskningsgruppen var at prosjektet var omfattende. Ja – det er ambisiøst. Vi tar mål av oss til å skape ny kunnskap som kommer fremtidens barn, unge og fosterforeldre til gode. Dette vil vi gjøre sammen med barnevernsbarn ogvåre egne familier.

Med hilsen

Tommy

Published by

Tommy Thompson

Arbeider for tida som innovasjons- og fagleder hos Steg Norge og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.