Jeg vil også høre til!


Alle trenger et sted å høre til, både fosterbarn og fosterhjem. Det er trygt å være fosterhjem innenfor fellesskapet av Diakonhjemmet. Mange barn i Norge trenger et trygt sted å vokse opp. De har ulike historier, men felles for alle er at de har opplevelser med seg – opplevelser ingen barn skulle erfare. Dette har satt spor, og nå … Continue reading Jeg vil også høre til!

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt omsorgsfullt år!


Vi har gjennomført et meget spesielt år, som har vært særlig krevende for mange. Det har satt oss på prøve på så mange måter, og det har bidratt til at veldig mange har følt ekstra sterkt på ensomhet og redsel. Dette viser vår sårbarhet og vårt behov for felleskapet. Vi går mot en høytid som … Continue reading Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt omsorgsfullt år!