Sammenslåing av Steg Norge og Diakonhjemmet Omsorg

Steg Norge og Diakonhjemmet Omsorg er inne i sluttfasen av sammenslåing og videre satsing på utviklingen av tiltak og tjenester innen barnevernsomsorgen i Norge.
Steg Norge skal har sterkt fokus på faglighet, samskaping, innovative tjenester og sin ideelle status. Steg Norge er en ambisiøs barnevernsaktør, som ønsker å tilføre fagfeltet ny kunnskap og nye tjenester. Dette har Steg Norge materialisert gjennom å være i gang med landets første nærings-PhD med støtte fra Forskningsrådet, og i samarbeid med VID vitenskapelige høgskolen, som er knyttet til Diakonhjemmet.

Diakonhjemmet Omsorg er et ideelt AS under Det norske Diakonhjem, og har i dag ansvaret for hjemmebaserte tjenester, sykehjem, barnehager, samtalesenter, studentvelferd og egen administrasjon. Virksomhetene er hovedsaklig lokalisert på Steinrud i Oslo. Diakonhjemmet Omsorg ønsker å videreutvikle sin virksomhet i tråd med Diakonhjemmets strategi, herunder å etablere et nytt kjerneområde innen barnevern.
https://www.diakonhjemmet.no/nyheter/oppdrag-omsorg/

Med sammenslåingen får vi en ny ideell aktør som vil jobbe med mennesker i ett helhetlig perspektiv.

Saken oppdateres.