Skille mellom non-profit og kommersielt barnevern

Skille mellom non-profit og kommersielt barnevern

Steg Norge var godt representert under høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget 19.april 2018.

Vi la vekt på at det må trekkes opp et tydelig skille mellom ideelt non-profit barnevern, og kommersielt barnevern hvor det er anledning til å ta ut økonomisk utbytte. Vi tilslutter oss grunntanken om at skattebetalernes penger skal gå til barn og unge. Samt at det utvikles et mangfold av tiltak tilpasset barn, unge og deres familier.

Vi understrekte at innovasjon på barnevernsområdet er vanskelig å få til så lenge oppdragsgivere ikke tør eller ønsker å benytte handlingsrommet i lovverket.

Published by

Tommy Thompson

Arbeider for tida som innovasjons- og fagleder hos Steg Norge og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.