Steg Norge jobber for stabilitet og tilhørighet i fosterhjem

VID Vitenskapelige høgskole har i dag bekreftet at Steg Norge er tildelt plass på deres doktorgradsprogram innen sosialt arbeid. Det betyr at Steg Norge starter opp et forsknings- og utviklingsprosjekt, som delfinansieres av Norges Forskningsråd.

Vårt mål er å utvikle fosterhjemsomsorgen i Norge slik flere barn skal oppleve trygghet og stabilitet i sine fosterhjem.

Steg Norge er en nyskapende og forskningsdrevet virksomhet hvor brukerkompetanse anses som verdifull. Våre fosterbarn og fosterforeldre vil være viktige deltakere i forskningsprosjektet. Sammen vil vi ta steg mot ny kunnskap.
#NyeSteg

Published by

Tommy Thompson

Arbeider for tida som innovasjons- og fagleder hos Steg Norge og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.