Steg Norge søker fagperson for oppdrag

Steg Norge søker fagperson for oppdrag

Steg Norge er i vekst, og søker kontakt med fagpersoner til å løse ulike oppdrag/saker innen veiledning, forebyggende arbeid og kartlegging i familier.

Vi ser etter en person med godkjent grunnutdanning og relevant videreutdanninger innen barnevern, veiledning, Cos – p, Marthe Meo og relevante kartleggingsverktøy innen arbeid med familier hjemlet i Lov om barnevern.

Oppgavene/sakene kan være av mindre eller større omfang, og den vi søker blir i første omgang knyttet til Steg Norge som oppdragstaker.

Oppdragene vil være i de områdene som Steg Norge har sitt nedslagsfelt; i Østfold, Akershus, Drammensområdet, Hedmark og Oppland. 

For nærmere informasjon, ta kontakt med daglig leder Asgeir Frankmo på telefon 958 78 811 eller asgeir.frankmo@stegnorge.no.