Jeg vil også høre til!


Alle trenger et sted å høre til, både fosterbarn og fosterhjem. Det er trygt å være fosterhjem innenfor fellesskapet av Diakonhjemmet. Mange barn i Norge trenger et trygt sted å vokse opp. De har ulike historier, men felles for alle er at de har opplevelser med seg – opplevelser ingen barn skulle erfare. Dette har satt spor, og nå … Continue reading Jeg vil også høre til!

Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg


Av: Diakonhjemmet – Ved at Steg Norge nå blir en del av Diakonhjemmet Omsorg AS vil vi få et mer helhetlig tjenestetilbud. Vi har fra før barnehager, familievern, samtalesenter og omsorgstjenester. Nå får vi også barnevern, og det er vi veldig glade for, sier Helle Dorthea Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS. Det ideelle samvirkeforetaket … Continue reading Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg

Vil du bli del av en ideell satsing? To fagkonsulenter søkes!


                                                      Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med tilbud innen utdanning, helse og omsorg. Diakonhjemmet Omsorg utgjør et av tre virksomhetsområder, der Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høyskole er de … Continue reading Vil du bli del av en ideell satsing? To fagkonsulenter søkes!