Jeg vil også høre til!


Alle trenger et sted å høre til, både fosterbarn og fosterhjem. Det er trygt å være fosterhjem innenfor fellesskapet av Diakonhjemmet. Mange barn i Norge trenger et trygt sted å vokse opp. De har ulike historier, men felles for alle er at de har opplevelser med seg – opplevelser ingen barn skulle erfare. Dette har satt spor, og nå … Continue reading Jeg vil også høre til!