Vil du bli del av en ideell satsing? To fagkonsulenter søkes!


                                                      Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med tilbud innen utdanning, helse og omsorg. Diakonhjemmet Omsorg utgjør et av tre virksomhetsområder, der Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høyskole er de … Continue reading Vil du bli del av en ideell satsing? To fagkonsulenter søkes!

Sammenslåing av Steg Norge og Diakonhjemmet Omsorg


Steg Norge og Diakonhjemmet Omsorg er inne i sluttfasen av sammenslåing og videre satsing på utviklingen av tiltak og tjenester innen barnevernsomsorgen i Norge. Steg Norge skal har sterkt fokus på faglighet, samskaping, innovative tjenester og sin ideelle status. Steg Norge er en ambisiøs barnevernsaktør, som ønsker å tilføre fagfeltet ny kunnskap og nye tjenester. Dette … Continue reading Sammenslåing av Steg Norge og Diakonhjemmet Omsorg

Barnevernskonferansen 2019


I dag deltok Steg Norge på Barnevernskonferansen i regi av Bufdir med vår kvalitets- og utviklingsleder Hanne Fosser og innovasjons- og fagleder Tommy Thompson Steg Norge var invitert til å presentere forsknings- og utviklingsprosjektet vårt som har fokus på hva det er som gjør at noen fosterhjemsopphold fungerer og er stabile for barn og unge. … Continue reading Barnevernskonferansen 2019

Barn og unge heles i gode relasjoner.


For barn og unge som er bor i fosterhjem er det avgjørende at de opplever stabilitet, slik at ikke relasjoner skades eller brytes unødvendig. Barn og unge som vokser opp i en annen familie trenger gode relasjoner hvor de opplever å passe inn, kjenner på tilhørighet og etter hvert kan utvikle følelsesmessige bånd som hjelper … Continue reading Barn og unge heles i gode relasjoner.

Tilknytning eller tilpasning


I forbindelse med at vi fra høsten starter opp vårt eget forsknings- og utviklingsprosjekt innen fosterhjemsomsorgen fikk jeg i dag anledning til å drøfte prosjektet vårt med psykologspesialist Bente Nilsen. Nilsen har lang erfaring i å følge opp og veilede fosterforeldre til barn og unge som er plassert i fosterhjem. Hun har også lang erfaring … Continue reading Tilknytning eller tilpasning