Samskaping og fagutvikling


En fortelling om en gründerbedrift. Skrevet av Tommy Thompson. Etableringen i 2017. I 2017 gikk jeg og to tidligere kolleger sammen og skapte Steg Norge som en ny ideell non-profit organisasjon innenfor barnevernsfeltet i Norge. Steg Norge ble tuftet på verdiene om åpenhet, trygghet, samskaping og verdsettelse. Fire verdier vi forstod som supplerende i forhold … Continue reading Samskaping og fagutvikling