Ta Steget!

Har dere som familie evne til:

  • Å være trygge voksne som skaper god atmosfære i hjemmet.
  • Å forstå utfordrende adferd som et uttrykk for barnets indre ubehag og ikke vond vilje.
  • Raushet med barnets personlighet og verdier.
  • Å være positivt nysgjerrig på barnets fortellinger og forståelse av egen historie og av seg selv.
  • Å lytte, oppmuntre og trøste i vanskelige situasjoner
  • Å anerkjenne barnets egne svar på hva som ville oppleves som god hjelp.

Vi tilbyr

  • Fagkonsulent som gir oppfølging hver 14 dag og ekstra ved behov.
  • Fellesskap og samskaping med andre Stegfamilier.
  • Arbeidsgodtgjøring etter avtale, pensjon og forsikring.
  • 24 timers vakttelefon

Velg Steg Norge som en skapende aktør, og et verdivalg for tiden vi lever i. Velg Steg Norge for å føre overskudd tilbake til barn og unge.

Published by

Tommy Thompson

Arbeider for tida som innovasjons- og fagleder hos Steg Norge og universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.