Steg Norge søker fagperson for oppdrag

Vil du bli del av en ideell satsing? To fagkonsulenter søkes!

                                                     

Diakonhjemmet er en ideell stiftelse med tilbud innen utdanning, helse og omsorg. Diakonhjemmet Omsorg utgjør et av tre virksomhetsområder, der Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høyskole er de andre to. Stiftelsen Diakonhjemmet besitter store og varierte ressurser under sin paraply, noe våre tjenesteleveranser skal preges av, både profesjonelt og faglig. Steg Norge gjennomfører en sammenslåing med Diakonhjemmet Omsorg. Med denne organisasjonsendringen, satser Diakonhjemmet nå også på tiltak og tjenester innen barnevern.

Diakonhjemmet er en stiftelse med en lang humanitær og faglig tradisjon, og som kan oppsummeres i virksomhetens motto: Engasjert for mennesket

Steg Norge vil gjennom en virksomhetssammenslåing bli stiftelsens satsing på barnevern.
I tillegg til å tilby fosterhjem og forebyggende tiltak, utfører vi forskning for å utvikle og øke kvaliteten på fosterhje
msomsorgen. Steg Norge vektlegger brukerkunnskap i utforming av nye tjenester.

I anledning utviklingen av Diakonhjemmet Steg Norges virksomhet, skal det ansettes to fagkonsulenter.

To ledige stillinger som fagkonsulenter

De som ansettes vil få mulighet til å

 • Være med å bygge opp ulike barneverntiltak
 • Være med å utvikle det ideelle barnevernet
 • Være en røst inn i det fremtidige barneverns-Norge
 • Være del av et fagmiljø som leverer tiltak og tjenester på et meget bredt spekter innen helse, omsorg og utdanning.
 • Være del av en organisasjon hvor forskning bidrar til kvalitet og utvikling.

Ønsket kompetanse

Det kreves grunnutdanning på minimum bachelornivå innen barnevern eller sosialfaglig arbeid. Det er ønskelig med relevant videreutdanning. Dette kan være innen familieterapi, veiledning, psykisk helse hos barn, eller andre relevante utdanninger.

Det er videre ønskelig med sertifisering og erfaring med foreldreveiledningsprogrammer og relevante kartleggingsverktøy. Erfaring fra arbeid med traumebevisst omsorg og annet endringsarbeid vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til å jobbe selvstendig
 • Strukturert og med gjennomføringsevne
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Imøtekommende, tillitsbyggende og god på samskaping
 • Fleksibel og tilgjengelig
 • Engasjert i faglighet og kvalitet

Arbeidsoppgaver

 • Rekruttering av fosterhjem
 • Opplæring av fosterhjem
 • Oppfølging og saksansvar for fosterhjem
 • Veiledning av fosterhjem
 • Forebyggende arbeid i hjemmet
 • Tiltaks- og organisasjonsutvikling av Steg Norge
 • Vaktordning

Vi kan tilby

 • Ordnede arbeidsforhold og tariffavtale
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • En variert, spennende og utfordrende stilling
 • Faglig- og administrativ oppfølging
 • Dyktige kollegaer – godt tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet til å påvirke og utvikle egen arbeidssituasjon
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig utvikling og kompetansebygging
 • Tilgang på ferieleilighet El Campanario, Spania

Tilhørighet og arbeidssted

Den ene fagkonsulenten vil ha utgangspunkt geografisk i Innlandet og Oslo, mens den andre vil ha tilhørighet til tiltakene i Viken og Oslo. Steg Norge er i vekst og utvikling, og begge stillinger tar utgangspunkt i hjemmekontor, og med kontortilhørighet på Diakonhjemmet i Oslo etter faste avtaler. Det vil jobbes med å etablere lokale kontor i Viken, tidligere Østfold området, og i Innlandet på Hamar. Det må påregnes en del reising, og fagkonsulentene må disponere egen bil.

Søknads- og ansettelsesprosessen er utsatt til 01.06.2020.
Søknad med CV sendes
post@stegnorge.no eller gjennom Finn.no. Det er ikke behov for å framlegge skriftlig dokumentasjon på utdanning og arbeidsforhold før et eventuelt intervju.

Ved spørsmål vedrørende stillingene, ta kontakt med Asgeir Frankmo mobil 958 78 811 for Innlandet, eller med Hanne Fosser telefon 489 54 774 for stillingen i Viken. For mer informasjon se www.stegnorge.no eller Facebook.