Vil DU være den som våger?

– Jeg trenger voksne med ekte følelser og som tør å være seg selv. – Jeg trenger å få være meg og at du er deg.
Daniel 14 år

Det er mange barn og unge som av ulike årsaker trenger en ny familie, akkurat nå.
Våg å være den som tar steget, og gir disse en ny mulighet til å være seg selv.

Vurderer dere å bli familiehjem for barn og unge? Ta steget og kontakt oss, så ser vi på vegen videre sammen! 

Steg Norge tlf. 62 52 52 52 
Mail: post@stegnorge.no